เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ทีมงาน

เป้าหมาย

โปรแกรม

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ECD)

ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP)

MEP Program

EP Program

กิจกรรม

ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

แข่งขันคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (MediaKids Award)

ไปทำงานต่างประเทศ
(Study Abroad)

เรียนและทำงานในต่างประเทศ

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครูไทย

แกลเลอรี่
บทความ
คำถามที่พบบ่อย

วิธีเข้าร่วมโครงการ

ทำไมต้องใช้บริการของเรา

ทำไมราคาสูงกว่าที่อื่น

การรับประกันคุณภาพ

สิ่งที่จะได้รับ

ติดต่อเรา

สนใจเข้าร่วมโครงการ

วิสัยทัศน์

         ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นหนึ่งในภาษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดต่อ สื่อสารกันในหลายประเทศซึ่งมีเดียคิดส์เล็งเห็นความ สำคัญของภาษาอังกฤษ ดังนั้นเป้าหมายหลักของมีเดียคิดส์ คือความมุ่งมั่นพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษให้กับเยาวชนชาวไทยผ่านการส่งต่อการเรียนการสอนภาษา อังกฤษให้กับโรงเรียนต่างๆ กว่า 70 โรงเรียน และในช่วงระยะหลายปีที่ผ่านมานี้มีเดียคิดส์มีคุณครูชาวต่างชาติในสังกัดอีกกว่า 1,000 คนนอกจากนี้มีเดียคิดส์ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนผ่านการจัดเตรียมแผนการเรียนการสอนที่อ้างอิงจากหลักสูตรที่เชื่อถือได้ของประเทศไทย

         จุดมุ่งหมายของมีเดียคิดส์กว่า 16 ปีที่แล้ว คือการเน้นหนักไปทางการจัดหาคุณครูชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมานี้ มีเดียคิดส์ได้ปรับเปลี่ยนแนวความคิดบางส่วนที่ใช้ในการคัดเลือกคุณครูชาวต่างชาติ ณ ตอนนี้เราไม่เพียงแต่เน้นหนักในเรื่องของประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่เรายังคำนึงถึงการให้ความสำคัญของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีระหว่างกัน และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย

          มีเดียคิดส์จัดหาคุณครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาให้กับโรงเรียนต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ตามจุดมุ่งหมายต่อไปนี้ 

¨     เสริมสร้างความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ

¨     เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีระหว่างกัน

¨     พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของทางโรงเรียน

¨     สนับสนุนและให้คำแนะนำกับคุณครูชาวต่างชาติเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ

 

 

Facebook Comments